Privacybeleid

Privacybeleid Praktijk Kim Slingerland

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-11-2023.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Praktijk Kim Slingerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bijhouden van een cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat praktijk Kim Slingerland een cliëntdossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Het cliëntdossier bevat aantekeningen en informatie die van belang is voor een goede behandeling. Eventuele gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden ook bewaard in uw cliëntdossier, indien deze van belang zijn voor de behandeling vanuit praktijk Kim Slingerland.

Gegevens van derden (zoals bv uw huisarts) die van belang zijn voor de behandeling binnen praktijk Kim Slingerland, worden enkel na uw expleciete toestemming opgevraagd en verwerkt in uw cliëntdossier.

Privacy van uw cliëntdossier

U mag van praktijk Kim Slingerland verwachten dat we ons uiterste best doen om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en hierin uw privacy zo goed mogelijk waarborgen. Dat betekend dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntdossier. Wat u binnen uw behandeling met mij bespreekt of deelt valt onder het wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgehein).

Andere doelen van het cliëntendossier

Naast het bieden van een goede behandeling zijn er nog een aantal redenen voor praktijk Kim Slingerland om gebruik te maken van de gegevens uit uw cliëntdossier.

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Ik heb een waarnemingsovereenkomst afgesluiten met collega therapeut Manon Terpstra.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw cliëntdossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat praktijk Kim Slingerland uw factuur kan opstellen en via de e-mail verzenden.

Privacy op uw factuur

Op uw factuur van de behandeling binnen praktijk Kim Slingerland staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat uw deze factuur kan declareren bij de zorgverzekering. Zoals onderstaande gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling’
  • De kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijke toestemming vragen.

Bewaartermijn financiële administratie

Voor de financiële administratie vraagt de belastingdienst een bewaartermijn van 7 jaar, dit betreft agenda’s en financiële administratie.

Bewaartermijn cliëntdossier

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. De bewaarplicht eindigt niet wanneer ik kom te overlijden, niet instaat meer ben om mijn werkzaamheden voort te zetten of als ik stop met mijn praktijk. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling afgesloten met een collega, die voldoet aan alle wettelijke eisen. Het beheer van de dossiers wordt hiermee neergelegd bij een persoon die een beroepsgeheim heeft én die aan de AVG moet voldoen.

Gegevens inzien of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren. of te laten verwijderen. De toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u ten alle tijden wijzigen of intrekken. U heeft recht op gegevensoverddraagbaarheid. Door een e-mail te sturen naar info@kimslingerland.nl nl met uw verzoek hierin duidelijk vermeld, zal ik er zorg voor dragen dat dit binnen 30 dagen afgehandeld is.

Website

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van kimslingerland.nl.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Praktijk Kim Slingerland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de gegevens die verzameld worden vertrouwelijk en met zorg behandeld worden.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van een contactformulier vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen beantwoorden. Het is mogelijk om deze gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen, stuur hiervoor een mail naar info@kimslingerland.nl.

Communicatie

Wanneer u mailt of andere berichten naar Praktijk Kim Slingerland verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms vraag ik u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw wensen te realiseren en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Onderstaande lijst toont de cookies die actief zijn op deze website.

CookieBeschrijving
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_X6783CJ8B0This cookie is installed by Google Analytics.
_gat_gtag_UA_224065196_1Set by Google to distinguish users.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke ik gebruik ten behoeve van deze website, bijv. Google Analytics. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Vragen en feedback

Er wordt regelmatig gecontroleerd of de site aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of feedback heeft kunt u altijd contact opnemen; mail hiervoor naar info@kimslingerland.nl.